×

Prohlášení o ochraně osobních dat

Soukromí
Ochrana vašich osobních údajů při shromažďování, zpracování a používání během Vaší návštěvy našich webových stránek je pro nás důležitá.Vaše data budou chráněna podle zákona.Níže jsou uvedeny informace o tom, jaké údaje jsou zaznamenány během Vaší návštěvy našich webových stránek a jak jsou používány:

1 Sběr a zpracování dat
Každý přístup na naše webové stránky a každé stahování souboru na našich webových stránkách jsou zaznamenány.Skladování slouží interním systémovým a statistickým účelům.Zaznamenejte: název souboru, datum a čas přístupu, přenos dat, oznámení úspěšného stahování, webový prohlížeč a žádající doména.Kromě toho jsou přihlášeny IP adresy dožadujících počítačů.Další osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že se dobrovolně přihlásíte nebo tyto informace registrujete.Ááá!

2 Použití a zveřejňování osobních údajů
Pokud nám poskytnete osobní údaje, použijeme je pouze k odpovědi na vaše dotazy, k zpracovávání smluv uzavřených s vámi a pro technickou správu.Vaše osobní údaje budou předány pouze třetím osobám nebo jiným způsobem, pokud je účel smlouvy --nezbytné pro účely fakturace, jak bylo požadováno, nebo jste předtím souhlasili … zejména předávání údajů o objednávce dodavatelům.Máte právo kdykoliv zrušit svůj souhlas s budoucím účinkem.Odstranění uložených osobních údajů, pokud zrušíte svůj souhlas se uchováváním, pokud jejich znalosti splňují účel, pro který již nejsou údaje požadovány, nebo pokud je jejich uchovávání nepřípustné z jiných právních důvodů.Ááá!

3 vpravo
Na písemnou žádost vás budeme informovat o údajích uložených o vás.Ááá!

Bezpečnost Jsme zavázáni k vašim osobním datům tím, že vezmeme všechny technické a organizační možnosti tak, aby nebyly p řístupné třetími stranami.Při komunikaci e-mailem nelze zaručit úplnou bezpečnost údajů, proto doporučujeme zasílání důvěrných informací.
Ááá!